Συμπληρωματική. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (5-4-2018 εως 30-4-2018) υπαλλήλων προσωρινών πινάκων Προκύρηξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018