Συμπληρωματική. Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-2254/04-04-2019 19SYMV004736468