Συμπληρωματική. Φόροι τόκων-ΑΑΥ 631 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 343