Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019