Συμπληρωματική. ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017