Συμπληρωματική. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018