Συμπληρωματική. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΚΑΥΣΙΜΑ 2019-ΤΙΜ. 665/2019