Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην ΤΚ Δήμητρας-ΣΑΤΑ ΠΟΕ