Συμμετοχή του Δήμου σε εκδήλωση αναβίωσης Χριστουγεννιάτικων εθίμων του τόπου μας