ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ON-LINE ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ”«Μετάβαση Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-pde.gr (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) Νέα Εφαρμογή epde.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ)»