Συμμετοχή Δήμου Στο ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών-ΣΥΜΒΑΣΗ 11258/23-12-2017