Συμμετοχή Δήμου Στο ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών 2020 -Αρ. Σύμβασης 9360/20-12-2019 19SYMV006079736