Συμφωνητικό του έργου: Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης