ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ