Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου:Συντήρηση ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης