Συμφωνητικό εκτέλεσης εργασίας για το έργο: Ανακατασκευή χώρων παλαιών σφαγείων Δεσκάτης