ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΑΦΙΩΝ-ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ-2022-2028