Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για αυτοψίες και δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την αντιπυρική περίοδο