Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης – Ι.Μ. Ευαγγελίστριας »