Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Χασίων »