Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή »