Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ασφαλτόστρωση διαμόρφωση δρόμου γέφυρας Σακαβάρα Κολονίτσιου Δ. Δεσκάτης »