Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » , με αριθ. μελ. 74/2011.