Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » , με αριθ. μελ. 75/2011.