Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς σταυλικές εγκαταστάσεις Σταϊνού Γιάννη »