Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » , με αριθ. μελ. 72/2011.