Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΑΦΕΑ » προϋπολογισμού 262.880,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).