«Συγκρότηση Συνεργείου Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων»