Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων για υπαγωγή σε κατηγορία μειωμένου συντελεστή δημοτικών τελών