Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών έργων για το έτος 2018.