Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ΤΚ Δασοχωρίου » ανάδοχος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ( Τεχνική εταιρία )