Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων».