Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή τεχνικού στο ρέμα παλιός Καραβίδα Κατάκαλης » ανάδοχος, Ξενίδης & ΣΙΑ ΟΕ ( Τεχνική Εταιρία )