Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση γηπέδου » ανάδοχος, Ξενίδης & ΣΙΑ ΟΕ ( Τεχνική Εταιρία )