Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Δήμητρας » ανάδοχος, Κατσιαφλάκας Κώστας ΕΔΕ