Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση χώρων πρασίνου ΔΔ Δήμου » ανάδοχος, Τσακνάκη Αριστέα ΕΔΕ