Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα»