Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ».