Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρπερού-Κατάκαλης προς γέφυρα Αγ. Αθανασίου »