Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ανάπλαση χώρου στη γέφυρα Σακαβάρα » ανάδοχος, Δήλμας Βασίλειος ΕΔΕ