Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » ανάδοχος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ( Τεχνική εταιρία )