Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαΜελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης» ανάδοχος, Ι. Τσιοβάκας & ΣΙΑ ΕΕ Τεχνική Εταιρία