Συγκρότηση επιτροπής προώθησης του εθίμου της Ανδρομάνας