Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης) Δήμου Δεσκάτης»