Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Καθοδηγητικό Τοιχείο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη » με αριθμ. μελ. 61/2016