Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου