Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς