Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα