Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη » με αριθμ. μελ. 7/2016