Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ»